Culturele voorzieningen zijn broodnodig voor de levendigheid voor gemeentes. Ook voor Heiloo. Om de kwaliteit van het onderwijs aan de Muziek- en Dansschool Heiloo hoog te houden en om het een kunstenschool te laten zijn voor alle Heilooërs, zijn naast de gemeentelijke subsidies giften en bijdragen uit fondsen zeer welkom.

Dit kan gaan om materialen, instrumenten, concerten, projecten, vrijwilligerswerk of financiële giften.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomsten- of omzetbelasting.

ANBI
De Muziek- en Dansschool Heiloo is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. De Muziek- en Dansschool Heiloo is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waardoor uw gift dus geheel ten goede komt aan onze muzieklessen, danslessen en de leerlingen en cursisten. Daarnaast kunnen donateurs onder voorwaarden de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie hier ons Standaardformulier Publicatieplicht Anbi.

Particuliere periodieke gift in geld of in natura
Wilt u een periodieke gift aan de Muziek- en Dansschool Heiloo doen? Dan kunnen wij een schriftelijke overeenkomst opmaken, waarvoor wij deze formulieren gebruiken. Als de periodieke gift voldoet aan de voorwaarden kunt u deze vervolgens aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Omdat de Muziek- en Dansschool een culturele ANBI-status heeft is er de mogelijkheid tot een extra aftrek, u mag de aangifte met 25% verhogen.

Publicatieplicht Anbi
Als ANBI dient de Muziek- en Dansschool Heiloo een aantal gegevens te publiceren. Deze zijn terug te vinden op onze website.

Meer weten over doneren, schenken en sponsoren? Neem dan contact met ons op!