Suggesties en tips
Voor suggesties ter verbetering van onze dienstverlening staan wij altijd open. Laat het ons weten via het contactformulier en dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Klacht
Helaas gaat niet altijd alles zoals het hoort of zou moeten. Als u een klacht heeft, schroomt u dan niet ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan per brief, mail of telefoon. Elke klacht kan rekenen op een serieuze behandeling. Wanneer er iets is waarover u niet tevreden bent bij de Muziek- en Dansschool Heiloo, willen we dat graag snel en goed oplossen.

Wij gaan er van uit dat klachten en problemen in eerste instantie rechtstreeks met de betrokkene(n) worden opgelost. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan contact worden opgenomen met de directie. Een korte brief/mail met de klacht, gericht aan de directie volstaat dan.

Externe vertrouwenspersoon

De Muziek- en Dansschool Heiloo staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme, machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Voor klachten die te maken hebben met agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en andere ongewenste gedragingen of beslissingen, is het voor de klager meestal onprettig of niet gewenst om rechtstreeks bij de andere direct betrokken partij een klacht in te dienen. U kunt zich in deze gevallen wenden tot de directie.

Mocht dit niet baten dan is er nog een externe (landelijke) vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van De Muziek- en Dansschool Heiloo (en van alle centra voor de kunsten, aangesloten bij Cultuurconnectie) is belegd bij Arboned. Er is een landelijke meldlijn. Deze is 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbaar: 0800 – 0204204. De meldlijn activeert in de betreffende regio (er zijn er vier in Nederland) een professionele en getrainde vertrouwenspersoon (bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed), die direct contact opneemt met de melder en deze bijstaat. De vertrouwenspersoon wijst de klager ook de weg naar de Klachtencommissie (indien gewenst of nodig).

In de CAO Kunsteducatie is een uitgebreide klachtenprocedure opgenomen.