Suggesties en tips
Voor suggesties ter verbetering van onze dienstverlening staan wij altijd open. Laat het ons weten via het contactformulier en dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Hoe hoort het? De Gedragscode
De Muziek- en Dansschool Heiloo staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. De Muziek- en Dansschool heeft een gedragscode opgesteld. In de CAO Kunsteducatie is een klachtenprocedure opgenomen. Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald naar de situatie bij de Muziek- en Dansschool Heiloo, een aantal omgangsregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector. Deze omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management, personeel, vrijwilligers en (ouders/voogden/verzorgers van) cursisten van centra voor de kunsten. De regels zijn uitgebreid in deze code beschreven. Alle medewerkers van de Muziek- en Dansschool Heiloo zijn betrokken geweest bij het opstellen van de code: zie De Gedragscode

Als het niet gaat zoals het hoort
Helaas gaat niet altijd alles zoals het hoort of zou moeten. Als u een klacht heeft, schroomt u dan niet ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan per brief, mail of telefoon. Elke klacht kan rekenen op een serieuze behandeling. Wanneer er iets is waarover u niet tevreden bent bij de Muziek- en Dansschool Heiloo, willen we dat graag snel en goed oplossen.

Wij gaan er van uit dat klachten en problemen in eerste instantie rechtstreeks met de betrokkene(n) worden opgelost. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan contact worden opgenomen met de directie. Een korte brief/mail met de klacht, gericht aan de directie volstaat dan.

Externe vertrouwenspersoon

De Muziek- en Dansschool Heiloo staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme, machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Voor klachten die te maken hebben met agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en andere ongewenste gedragingen of beslissingen, is het voor de klager meestal onprettig of niet gewenst om rechtstreeks bij de andere direct betrokken partij een klacht in te dienen. U kunt zich in deze gevallen wenden tot de directie.

Mocht dit niet baten dan is er nog een externe (landelijke) vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van De Muziek- en Dansschool Heiloo (en van alle centra voor de kunsten, aangesloten bij Cultuurconnectie) is belegd bij Mores. Zie https://mores.online of stuur een app naar 06-12163326.

In de CAO Kunsteducatie is een uitgebreide klachtenprocedure opgenomen.