Raad van Toezicht

mw. M. Zandvliet, voorzitter
dhr. J. Twisk
mevr. E. Plomp
dhr. C.L. Himmelreich
mevr. A. Breukels

Directeur-bestuurder: Pauline (P.M.H.) Folkerts

De Muziek- en Dansschool is aangesloten bij de Cultuurconnectie en is als ANBI geregistreerd bij de Federatie Cultuur.

Jaarverslag in beeld: 2021 was een bijzonder jaar, waarin vele activiteiten online plaatsvonden. Hoe dat eruit ziet en klinkt, zie je in het online jaarverslag van de Muziek- en Dansschool Heiloo inclusief preview van de verbouwing (aan het einde van de film).