Verbouwing vanaf januari 2024
Vanaf januari 2024 wordt de Muziek- en Dansschool Heiloo gerenoveerd en verbouwd. Voor het grootste gedeelte wordt het pand flink opgeknapt van binnen en buiten. Ook komt er een grote zaal bij. Deze ruimte is geschikt voor onder andere danslessen, repetities van muziekverenigingen, koren en orkestrepetities!  De zaal is straks tevens apart verhuurbaar omdat er een keukentje is, toiletten en een eigen opgang. We behouden het podium in het hart van ons pand met de lesruimtes er omheen. Wel willen we de geluidsoverlast van het podium naar de lesruimtes (en vice versa) terugdringen door een soort sluizen met opbergruimtes voor de lokalen te creëren. Hiermee lossen we het tekort aan opbergruimtes en eventuele geluidsoverlast op.
De ontvangstruimte/entree wordt afgescheiden van de podiumzaal met een mooie glazen wand. De plattegrond kunt u hier bekijken.

En de lessen?
Natuurlijk: terwijl er wordt verbouwd, gaan onze lessen gewoon door! Zoals het er nu naar uitziet, kan dat in het ‘oude gedeelte’ van het gemeentehuis (waar nu de raadszaal en het college van Burgemeester en Wethouders zit). We verhuizen met z’n allen dus naar onze tijdelijke locatie.

Opening september 2024
We hopen in september 2024 het verbouwde pand feestelijk te kunnen openen!

Een nieuw dakVanaf januari 2024 wordt de Muziek- en Dansschool Heiloo gerenoveerd en verbouwd.Vooruitlopend op de verbouwing wordt een deel van het bestaande dak vanwege aanhoudende lekkages nu al gerenoveerd. Het zwaartepunt van deze werkzaamheden zal zijn in de meivakantie en de werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni. Inloopavond over de verbouwing op 20 april druk bezocht
 

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen? Misschien staat het antwoord op uw vraag hier tussen. Zo niet, dan kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier.

Wat eraan voorafging
In 2019 hebben De Muziek- en Dansschool Heiloo en de muziekverenigingen een intentieverklaring getekend en is het college en de raad gevraagd of we een haalbaarheidsstudie mochten starten waarbij gezamenlijk gebruik van het pand een van de speerpunten is. In 2020 heeft de Muziek- en Dansschool gewerkt aan een Haalbaarheidsstudie voor de verbouwing/renovatie van de Muziek- en Dansschool Heiloo. In mei 2021 is het resultaat van de haalbaarheidsstudie gepresenteerd aan de raad. Wij menen met de haalbaarheidsstudie een plan te hebben neergelegd waardoor we veel kunnen doen met relatief ‘kleine’ ingrepen, inclusief een mooie extra multifunctionele verenigingsruimte. Een plan waarin alle stakeholders, samenwerkingspartners en klanten zijn gehoord.

In het Coalitiedocument 2021-2022 Bouwen aan Heiloo van de gemeente Heiloo is aangegeven, dat er in 2021 een onderzoek wordt gedaan of de huidige dans- en muziekschool – die aan renovatie toe is – verbouwd kan worden tot een multifunctioneel centrum dat gebruikt kan worden door verschillende clubs en verenigingen, waaronder zangkoren, bands en theaterverenigingen. Ook in de Kadernota is opgenomen dat voor het behoud van de muziekschool renovatie en verbouwing nodig is van het gebouw. Hiervoor heeft de muziekschool een voorlopig ontwerp ingediend, waarbij de muziek- en dansschool een multifunctioneel centrum wordt voor de podiumkunsten, dat gebruikt kan worden door de verschillende muziekverenigingen, zangkoren, bands, theatergroepen en andere culturele partners. In mei is dit plan gepresenteerd aan de raadscommissie. Op 20 december 2021 hebben de fracties van de raadscommissie unaniem aangegeven dat het plan uitgevoerd moet gaan worden.

Hieronder berichtgeving over de besluitvorming:
31-12-2021: Politiek omarmt Muziek- en Dansschool Heiloo
15-02-2022: Muziek- en Dansschool Heiloo mag verbouwd worden
16-02-2022: Gemeente reserveert 1,3 miljoen
7-03-2022: Raadsvergadering
20-03-2023: Raadsvergadering: de raad stemt unaniem in met een verhoging van verbouwingskosten met zes ton.
19-04-2023: Muziek- en Dansschool op de schop
20-04-2023: Inloopavond omwonenden
21-04-2024: Inloopavond omwonenden druk bezocht

Hieronder alvast een preview: