In 2020 heeft de Muziek- en Dansschool gewerkt aan een Haalbaarheidsstudie voor de verbouwing/renovatie van de Muziek- en Dansschool Heiloo. In mei 2021 is het resultaat van de haalbaarheidsstudie gepresenteerd aan de raad. Wij menen met de haalbaarheidsstudie een plan te hebben neergelegd waardoor we veel kunnen doen met relatief ‘kleine’ ingrepen, inclusief een mooie extra multifunctionele verenigingsruimte. Een plan waarin alle stakeholders, samenwerkingspartners en klanten zijn gehoord.

In het Coalitiedocument 2021-2022 Bouwen aan Heiloo van de gemeente Heiloo is aangegeven, dat er in 2021 een onderzoek wordt gedaan of de huidige dans- en muziekschool – die aan renovatie toe is – verbouwd kan worden tot een multifunctioneel centrum dat gebruikt kan worden door verschillende clubs en verenigingen, waaronder zangkoren, bands en theaterverenigingen. Ook in de Kadernota is opgenomen dat voor het behoud van de muziekschool renovatie en verbouwing nodig is van het gebouw. Hiervoor heeft de muziekschool een voorlopig ontwerp ingediend, waarbij de muziek- en dansschool een multifunctioneel centrum wordt voor de podiumkunsten, dat gebruikt kan worden door de verschillende muziekverenigingen, zangkoren, bands, theatergroepen en andere culturele partners. In mei is dit plan gepresenteerd aan de raadscommissie. Op 20 december 2021 hebben de fracties van de raadscommissie unaniem aangegeven dat het plan uitgevoerd moet gaan worden. Op 14 februari 2022 is een financieringsvoorstel hiervoor (wederom unaniem) door de raad goedgekeurd.
Na 28 februari hopen we dat er duidelijkheid komt omtrent de planning.

Hieronder berichtgeving over de besluitvorming:
31-12-2021: Politiek omarmt Muziek- en Dansschool Heiloo
15-02-2022: Muziek- en Dansschool Heiloo mag verbouwd worden
16-02-2022: Gemeente reserveert 1,3 miljoen
7-03-2022: Raadsvergadering

Hieronder alvast een preview: