CULTURELE ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN!
Om te komen tot de verbouwings-/renovatieplannen zijn we (vanaf 2019) te rade gegaan bij cursisten, docenten, raad van toezichtleden, vele verenigingen, de gemeente en andere stakeholders. Dit resulteerde in een haalbaarheidsstudie waar de gemeenteraad unaniem JA tegen heeft gezegd.  Het pand wordt omgetoverd tot een culturele ontmoetingsplek. Vanaf 2024 biedt ons vernieuwde podiumkunstengebouw naast ruimte voor cultuureducatie ook onderdak aan (amateur) koren, muziekverenigingen en dans- en theaterverenigingen. Ook kleine ensembles zijn welkom. We streven naar de realisering van een plek voor verbinding, een positieve omgeving waar mensen gericht keuzes kunnen maken om zich te bekwamen, te verrijken en om mee te doen.

Onze droom?
In 2028 is de Muziek- en Dansschool Heiloo een bruisende en gastvrije plek voor het actief samen beoefenen en/of het leren van podiumkunsten onder leiding van professionals  én een plek waar iedereen wordt uitgenodigd en geïnspireerd om mee te doen of gewoon te genieten.

Iedereen in Heiloo kan meedoen en deelnemen aan het aanbod van de Muziek- en Dansschool Heiloo en/of komt in aanraking met het aanbod.

Verbouwing vanaf januari 2024
Vanaf januari 2024 wordt de Muziek- en Dansschool Heiloo gerenoveerd en verbouwd. Alle ingrepen die gedaan worden, moeten het gelijktijdig gebruik door meerdere gebruikers mogelijk maken. Dat kan nu (door onder andere akoestische tekortkomingen van het gebouw) niet. Er komt een grote zaal bij. Deze ruimte is geschikt voor onder andere danslessen, repetities van muziekverenigingen, koren en orkestrepetities.  De zaal is straks tevens apart verhuurbaar omdat er een keukentje is, toiletten en een eigen opgang. De zwevende vloer maakt het mogelijk danslessen voor alle leeftijden aan te bieden. We behouden het podium in het hart van ons pand met de lesruimtes er omheen. Wel willen we de geluidsoverlast van het podium naar de lesruimtes (en vice versa) terugdringen door een soort sluizen met opbergruimtes voor de lokalen te creëren. Hiermee lossen we het tekort aan opbergruimtes en eventuele geluidsoverlast op.
De ontvangstruimte/entree wordt afgescheiden van de podiumzaal met een mooie glazen wand. De plattegrond kunt u hier bekijken.

En de lessen?
Vanaf januari 2024 geven we lessen vanuit het voormalige Gemeentehuis: Raadhuisweg 4, Heiloo. Een prachtige locatie!

Opening september 2024
We hopen in september 2024 het verbouwde pand feestelijk te kunnen openen

Rabobank, Cultuurfonds en VSB-FONDS 
Zoals bekend betaalt de gemeente de verbouwing. We betalen zelf een deel voor de herinrichting. Daar hebben we voor gespaard en we zijn druk bezig met fondsenwerving. Het goede nieuws: De Rabobank (Alkmaar e.o.), het Cultuurfonds en het VSB-fonds hebben een bedrag toegezegd van respectievelijk €30.000,-, € 7500,-  en €25.000,-. Geweldig!

Rabobank Alkmaar in Alkmaar - Informatie over het kantoor      VSB fonds - Nieuw Wij

Hoe gaan de nieuwe zalen eruitzien?

Verschil NU & STRAKS
Inloopavond over de verbouwing op 20 april 2023 druk bezocht: Pauline Folkerts vertelt over alle aanpassingen.
 

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen? Misschien staat het antwoord op uw vraag hier tussen. Zo niet, dan kunt u uw vraag stellen via ons contactformulier.

Wat eraan voorafging
In 2019 hebben De Muziek- en Dansschool Heiloo en de muziekverenigingen een intentieverklaring getekend en is het college en de raad gevraagd of we een haalbaarheidsstudie mochten starten waarbij gezamenlijk gebruik van het pand een van de speerpunten is. In 2020 heeft de Muziek- en Dansschool gewerkt aan een Haalbaarheidsstudie voor de verbouwing/renovatie van de Muziek- en Dansschool Heiloo. In mei 2021 is het resultaat van de haalbaarheidsstudie gepresenteerd aan de raad. Wij menen met de haalbaarheidsstudie een plan te hebben neergelegd waardoor we veel kunnen doen met relatief ‘kleine’ ingrepen, inclusief een mooie extra multifunctionele verenigingsruimte. Een plan waarin alle stakeholders, samenwerkingspartners en klanten zijn gehoord.

In het Coalitiedocument 2021-2022 Bouwen aan Heiloo van de gemeente Heiloo is aangegeven, dat er in 2021 een onderzoek wordt gedaan of de huidige dans- en muziekschool – die aan renovatie toe is – verbouwd kan worden tot een multifunctioneel centrum dat gebruikt kan worden door verschillende clubs en verenigingen, waaronder zangkoren, bands en theaterverenigingen. Ook in de Kadernota is opgenomen dat voor het behoud van de muziekschool renovatie en verbouwing nodig is van het gebouw. Hiervoor heeft de muziekschool een voorlopig ontwerp ingediend, waarbij de muziek- en dansschool een multifunctioneel centrum wordt voor de podiumkunsten, dat gebruikt kan worden door de verschillende muziekverenigingen, zangkoren, bands, theatergroepen en andere culturele partners. In mei is dit plan gepresenteerd aan de raadscommissie. Op 20 december 2021 hebben de fracties van de raadscommissie unaniem aangegeven dat het plan uitgevoerd moet gaan worden.

Hieronder berichtgeving over de besluitvorming:
31-12-2021: Politiek omarmt Muziek- en Dansschool Heiloo
15-02-2022: Muziek- en Dansschool Heiloo mag verbouwd worden
16-02-2022: Gemeente reserveert 1,3 miljoen
7-03-2022: Raadsvergadering
20-03-2023: Raadsvergadering: de raad stemt unaniem in met een verhoging van verbouwingskosten met zes ton.
19-04-2023: Muziek- en Dansschool op de schop
20-04-2023: Inloopavond omwonenden
21-04-2024: Inloopavond omwonenden druk bezocht