In- en uitschrijven

Klik hier voor het Uitschrijf-/ wijzigingsformulier

INLEIDING

Zoals elke instelling kent ook de Muziek- en Dansschool Heiloo een aantal spelregels. Van de leerlingen en van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn. Hieronder treft u deze spelregels samengevat aan.

IN- EN UITSCHRIJVING

Inschrijving vindt plaats door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is op de administratie of te downloaden via onze site: www.muziekendansschoolheiloo.nl. Deze inschrijving is doorlopend, d.w.z. geldt voor het gehele cursusjaar en de daaropvolgende jaren of voor het totaal aantal lessen van een (kort)lopende cursus of workshop.
De inschrijvingen voor jaarcursussen zijn bindend voor het gehele schooljaar en worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. N.B. Bij geen bericht blijft u voor het volgend cursusjaar bindend ingeschreven.

Uitschrijving vindt plaats door middel van een schriftelijk verzoek daartoe bij de administratie, uiterlijk vòòr 1 juli van het lopende cursusjaar. Indien dit verzoek wordt gedaan ná 1 juli, maar vòòr de eerste les van het nieuwe cursusjaar, is nog 1 maand lesgeld verschuldigd.

Wachtlijst: Het komt voor dat een aanmelding niet meteen gehonoreerd kan worden. De school is gebonden aan een voor dit schooljaar vastgesteld aantal lesuren, onderverdeeld per instrument. Wanneer er geen plaats is delen wij dat zo spoedig mogelijk mee. De leerling komt dan op een wachtlijst. Zodra een plaats beschikbaar komt, nemen wij contact op om de vrij gekomen plaats aan te bieden.