Gastheer/-vrouw (m/v) voor een middag in de week

’s Middags is het een komen en gaan van cursisten. Vooral kinderen worden vaak gebracht. Begeleiders/ouders kunnen dan op hun kroost wachten onder het genot van een kopje koffie/thee aan onze stamtafel. Als gastheer/gastvrouw heet u de cursisten en hun begeleiders welkom en zorg je dat het gezellig is. Ook docenten zijn blij met uw komst: u voorziet ook hen van koffie/thee en verricht hand- en spandiensten.

Nieuwe leden voor de Raad van toezicht

Voor onze stichting zoeken we ter versterking van het huidige team nieuwe leden voor de raad van toezicht. De Muziek- en Dansschool is een begrip in Heiloo en staat nu aan de vooravond van een renovatie van het pand. Dit biedt ons de mogelijkheid om verder uit te groeien naar een brede cultuuraanbieder, waarbij we onderdak kunnen bieden aan diverse verenigingen en clubs. Het is een compacte organisatie, waarbij de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder ligt. De raad van toezicht ziet toe op dat dit gebeurt volgens de maatschappelijke doelstellingen. Kerntaken zijn het toezicht houden en controleren van de beleidslijnen en daarnaast het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder en haar als adviseur terzijde staan.

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Heiloo?  Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking.