Vacature
Leden voor de raad van toezicht

Onze RvT zoekt nieuwe leden om de raad te versterken en te vernieuwen.

Het bestuur van de stichting is neergelegd bij de directeur-bestuurder. De RvT ziet erop toe dat dit gebeurt volgens de doelstellingen zoals beschreven in de statuten.

Over de organisatie
De Muziek- en Dansschool Heiloo (MDH) is met ruim 650 leerlingen wekelijks dé plek voor muziek- en dansles in Heiloo. In de 60 jaar van haar bestaan, hebben duizenden leerlingen hier een instrument leren spelen en gedanst. De MDH biedt een stimulerende leeromgeving waar spelplezier voorop staat en leerlingen met ambitie kunnen doorgroeien naar het conservatorium of een andere vakopleiding. Dit bereiken wij door de talloze voorspeelavonden, wekelijkse speel- en zangbijeenkomsten met onze koren, ensembles en dansgroepen.
De MDH verzorgt structureel voor alle 10 basisscholen in Heiloo (± 1800 leerlingen) cultuur-educatieve projecten en ondersteunt de culturele beleidsvorming op de scholen. Ook voor het voortgezet onderwijs worden projecten verzorgd.

De MDH heeft een compacte organisatie met 27 professionele medewerkers (zowel in dienst als zzp’ers). Docenten zijn veelal één of twee dagen per week werkzaam, daarnaast zijn enkele vrijwilligers betrokken bij de MDH. Voor de projecten op de basisscholen worden op projectbasis extra zzp’ers ingehuurd. De organisatie ontvangt naast inkomsten uit lesgelden en fondsen structureel subsidie van de gemeente Heiloo.

De MDH wil doorgroeien tot een brede culturele dienstverlener. Het pand waar de MDH is gehuisvest wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een multicultureel centrum dat gebruikt kan worden door verschillende clubs en verenigingen.

De belangrijkste taken van de RvT zijn:

 • Toezichthouden op ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
 • De RvT richt zich op de maatschappelijke doelstelling en het belang van de stichting, het in stand houden van het centrum ter bevordering van kunsteducatie en -participatie.
 • De RvT is de werkgever van de directeur-bestuurder en staat de directeur-bestuurder als adviseur en klankbord terzijde.
 • Bovendien hebben de leden een ambassadeursrol.

De Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De samenstelling van de RvT is divers met een spreiding aan deskundigheid en ervaring.
De leden worden geacht om constructief en kritisch een bijdrage te leveren aan de besluitvorming en tegelijkertijd collegiaal te functioneren.

Relevante strategische thema’s:

 • De renovatie van het gebouw en de samenwerking met andere aanbieders van cultuureducatie in Heiloo en daarbuiten.
 • Een herkenbaar en vernieuwend les-aanbod, optimale dienstverlening, aantrekkelijke huisvesting, meer eigen inkomsten genereren en anticiperen op de wensen en behoeften die onder leerlingen/cursisten en in de omgeving leven, zijn noodzakelijke voorwaarden om de ambitie te realiseren tot de beste muziekscholen van Noord-Holland te behoren.

Wie zoeken wij?
De RvT bestaat momenteel uit drie personen, maar we streven naar vijf toezichthouders, die bij voorkeur beschikken over:

 • HBO/academisch denk- en werkniveau
 • Liefde voor cultuur(-educatie)
 • Affiniteit en ervaring met de cultuur- en/of leisure-/hospitality-branche
 • Ondernemende, creatieve en innovatieve vaardigheden
 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en toezichthouding
 • Een actief en relevant netwerk
 • Binding met Heiloo en de regio
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid

Geboden wordt:

 • Wij bieden de mogelijkheid om een actieve en positieve bijdrage te leveren aan het culturele klimaat van Heiloo.
 • De RvT vergadert minimaal vijf keer per jaar.
 • De leden doen hun werk onbezoldigd, voor eventuele onkosten ontvangen ze een vergoeding.
 • Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

Belangstelling
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de vice-voorzitter van de raad van toezicht, Cas Himmelreich, bereikbaar onder nummer 06-16400776 of caspar.himmelreich@muziekendansschoolheiloo.nl.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met Pauline Folkerts, directeur-bestuurder, pauline.folkerts@muziekendansschoolheiloo.nl.

Reageren
Wanneer deze functie u aanspreekt, kunt u een motivatiebrief sturen uiterlijk 11 oktober, ter attentie van Cas Himmelreich, per e-mail naar caspar.himmelreich@muziekendansschoolheiloo.nl

>Profielschets leden raad van toezicht