Vacature
Leden voor de raad van toezicht
Muziek- en Dansschool Heiloo

Voor onze stichting zoeken we nieuwe leden om ons team te versterken en te vernieuwen.

De Muziek- en Dansschool Heiloo heeft een besturingsmodel met een raad van toezicht en het
besturen van de stichting is neergelegd bij de directeur-bestuurder. De raad van toezicht ziet erop toe
dat dit gebeurt volgens de doelstellingen zoals beschreven staan in de statuten en bestaat uit minimaal
3 en maximaal 5 leden.

Over de organisatie
De Muziek- en Dansschool in Heiloo (MDH) is met ruim 550 leerlingen wekelijks dé plek voor muzieken dansles in Heiloo.
In de 60 jaar van haar bestaan, hebben duizenden leerlingen hier een instrument
leren spelen en gedanst. De MDH biedt een stimulerende leeromgeving waar spelplezier voorop staat
en leerlingen met ambitie kunnen doorgroeien naar het conservatorium of een andere vakopleiding.
Dit bereiken wij door de talloze voorspeelavonden, wekelijkse speel- en zangbijeenkomsten met onze
koren, ensembles en dansgroepen. De MDH verzorgt structureel voor alle 10 basisscholen in Heiloo
(met een bereik van bijna 2000 leerlingen) cultuur educatieve projecten en ondersteunt de culturele
beleidsvorming op de scholen. Ook voor het voortgezet onderwijs worden projecten verzorgd.

De MDH heeft een compacte organisatie met 28 professionele medewerkers (waarvan 17 in dienst en
11 zzp’ers). Docenten zijn veelal één of twee dagen per week werkzaam, daarnaast zijn enkele
vrijwilligers betrokken bij de MDH. Voor de projecten op de basisscholen worden op projectbasis
extra zzp’ers ingehuurd. De organisatie ontvangt naast inkomsten uit lesgelden en fondsen
structureel subsidie van de gemeente Heiloo.

De MDH staat aan de vooravond van een ontwikkeling om door te groeien tot een brede culturele
dienstverlener. Onlangs heeft de gemeenteraad van Heiloo besloten het pand waar de MDH is
gehuisvest te renoveren en uit te breiden, hierdoor ontstaat de kans om door te groeien naar een
multicultureel centrum dat gebruikt kan worden door verschillende clubs en verenigingen.

De raad van toezicht
Eén van de belangrijkste kerntaken van de raad van toezicht is het houden van toezicht op beleid, de
doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad heeft tevens de rol van
werkgever en de leden beschikken over het vermogen de directeur-bestuurder als adviseur en
klankbord terzijde te staan. Ook hebben de leden een ambassadeursrol. Als toezichthouder richten
we ons op het belang van de stichting en de maatschappelijke doelstelling, namelijk het in stand
houden van het centrum en het bevorderen van kunsteducatie en participatie. De cyclus van de
Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de
Muziek- en Dansschool Heiloo. De samenstelling is divers met een spreiding aan deskundigheid en
ervaring. De leden zijn in staat om constructief en kritisch een bijdrage te leveren aan de
besluitvorming in de vergaderingen en tegelijkertijd collegiaal functioneren binnen het team.

Relevante strategische thema’s
Relevante strategische thema’s voor de komende jaren zijn de herontwikkeling en renovatie van het
gebouw en de samenwerking met andere aanbieders van cultuureducatie in Heiloo en daarbuiten.

Een herkenbaar en vernieuwend les-aanbod, optimale dienstverlening, aantrekkelijke huisvesting,
meer eigen inkomsten genereren en anticiperen op de wensen en behoeften die onder
leerlingen/cursisten en in de omgeving leven, zijn noodzakelijke voorwaarden om de ambitie te
realiseren tot een van de beste muziekscholen van Noord-Holland te behoren.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken leden die bij voorkeur beschikken over:

• HBO/academisch denk- en werkniveau;
• liefde voor cultuur(-educatie);
• affiniteit en ervaring met de muziekcultuur en/of leisure-/hospitality-branche;
• ondernemende, creatieve en innovatieve vaardigheden;
• kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en toezichthouding;
• een actief en relevant netwerk;
• een brede maatschappelijke betrokkenheid;
• binding met het werkgebied.

In verband met de beoogde samenstelling genieten personen met ervaring op gebied van financiën
de voorkeur.

Geboden wordt
Wij bieden de mogelijkheid om een actieve en positieve bijdrage te leveren aan het culturele klimaat
binnen Heiloo. De leden doen hun werk onbezoldigd, voor eventuele onkosten ontvangen ze een
vergoeding. De raad van toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar. Benoeming vindt plaats voor
een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

Belangstelling
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van
toezicht, mevrouw M. Zandvliet, bereikbaar onder nummer 06-51061837 of
marjon.zandvliet@muziekendansschoolheiloo.nl.
Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Folkerts,
directeur-bestuurder, 06-27075291 of pauline.folkerts@muziekendansschoolheiloo.nl.

Reageren
Wanneer deze functie u aanspreekt, kunt u een motivatiebrief sturen uiterlijk 10-04-2022 ,
ter attentie van mevrouw M. Zandvliet, per e-mail naar
marjon.zandvliet@muziekendansschoolheiloo.nl.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen