Visie

Schermafbeelding 2015-10-01 om 13.50.50

Bevorderen muzikale ontwikkeling leerlingen

We willen de muzikale ontwikkeling van de leerlingen van bevorderen. Dit staat voor ons voorop. Bij alles wat we doen, stellen we onszelf dan ook de vraag: ‘Staat de leerling centraal en richten wij ons op de muzikale ontwikkeling van de leerling?’ We bevorderen de muzikale ontwikkeling van onze leerlingen door het bieden van goede muziek- en danseducatie en verrijking in de vorm van brede en gezamenlijk georganiseerde activiteiten waar alle leerlingen van de MDH aan kunnen deelnemen. Bij de organisatie van de activiteiten streven wij ernaar om ook ouders en derden te betrekken. Wij geloven dat we samen een breder, rijker en kwalitatief hoogwaardiger aanbod kunnen neerzetten dan wanneer wij dit afzonderlijk van elkaar zouden doen (zie ook het volgende visiepunt: samen sterker).

Door samenwerking sterker
We zijn ervan overtuigd dat we samen nog beter de muzikale ontwikkeling van de leerlingen van de MDH kunnen bevorderen. Samen zijn we immers in staat om:

  • een optimale en prikkelende omgeving voor leerlingen en docenten te organiseren

We streven er samen naar om de Muziek- en Dansschool Heiloo inhoudelijk zo te ontwikkelen dat zowel de leerlingen als de docenten een optimale leer- en werkomgeving krijgen aangeboden. De aanwezigheid van diverse muzikale disciplines, een groot arsenaal aan instrumenten, biedt veel mogelijkheden om van elkaar te leren en zaken aan elkaar te vragen – een wederkerig proces wat ons betreft.

  • in te zetten op gezamenlijke activiteiten

Geen kans dient onbenut te blijven om gezamenlijk activiteiten te organiseren die bijdragen aan versterking en verrijking van de Muziek- en Dansschool Heiloo. Inhoudelijk in de vorm van een doorgaande muzikale leerlijn die in theorie oneindig kan blijven doorlopen. Festiviteiten bij bijzondere momenten of voorspeelavonden lenen zich ook bij uitstek om gezamenlijk met docenten, maar ook ouders en derden, te organiseren. Dit wordt allemaal krachtig gestimuleerd door elkaars nabijheid, betrokkenheid en een sterk netwerk van de MDH als organisatie en haar docenten.

  • het gemak / voordelen van ‘alles onder een dak’ te bieden

Wij bieden een uitgebreid pakket voor muzikale ontwikkeling voor de bewoners van Heiloo (en omgeving). Individuele leerlingen, muziek- en zanggroepen, maar ook het basis- en voortgezet onderwijs kan bij ons terecht voor muziek- en danseducatie. De MDH is de centrale, vertrouwde plek in Heiloo waar naast kwalitatief muziek- en dansonderwijs ook andere muzikale en culturele activiteiten worden georganiseerd.

  • kennis uitwisselen

Gezien de kansen die er zijn voor samenwerking met andere instellingen voor kunst- en cultuureducatie in Heiloo en daarbuiten kunnen wij het niet genoeg benadrukken: wij streven ernaar om op een toegankelijke wijze gebruik maken van elkaars kennis en expertise – en dan in het bijzonder ook de specialistische kennis die aanwezig is in de netwerken van docenten en derden.

Breed en kwalitatief aanbod instrumentaal/zang/dans

De MDH is ruim 50 jaar geleden opgericht ten behoeve van het verzorgen van kwalitatieve muziekeducatie voor de bewoners van Heiloo. Anno 2015 zal dat onveranderd blijven. Iedereen kan bij de MDH zich op eigen tempo muzikaal ontwikkelen tot op zijn of haar gewenste niveau. Indien de wens aanwezig is, kan bij ons doorgroeien tot het startniveau van het conservatorium, de HBO vakopleiding voor musici. Op de MDH zijn de docenten allen gediplomeerd en in staat om een gemotiveerde leerling tot aan een auditie voor het conservatorium te begeleiden. Wij geloven dat een instelling voor muziekeducatie een breed palet aan disciplines moet bieden. Tegelijkertijd erkennen wij ook dat de keuze voor de beoefening van bepaalde instrumenten aan trends onderhevig is. Niettemin willen wij zo compleet mogelijk zijn in ons aanbod van instrumenten.