TAAL VAN DE MUZIEK – SCHOOLAANBOD

De cursus Taal van de Muziek is ontwikkeld om muziek een grotere rol in het basisonderwijs te geven. Muziek maakt leren makkelijker! 

Aan de hand van bekende kinderliedjes maken de kinderen kennis met de basis van muziek: ritme en klank. De liedjes krijgen een nieuwe betekenis, doordat we samen muziek ontleden. Zo leren de kinderen de taal van muziek. Samen zingen en bewegen is de kern van dit project.

 

Doelgroep groep 4 t/m 5
Tijdsduur 1 uur per maand
Accommodatie klaslokaal
Periode op afspraak
Aantal leerlingen diversen
Tarieven zie overzicht