Onderwijs

ONDERWIJS

Aanbod NSO  

NASCHOLING LEERKRACHTEN

Cursussen op maat

Wij denken graag met de scholen mee, zodoende zijn we in staat om cursussen “op maat” te verzorgen. Informatie: Pien Straesser info@muziekendansschoolheiloo.nl.

ABC-werkgroep

De ABC-werkgroep verzorgt al 25 jaar vanuit de Muziek- en Dansschool Heiloo de kunstmenu’s voor de basisscholen van Heiloo. “Wat is een kunstmenu?”, denkt u misschien. Alle inwoners van de gemeente hebben daar kennis mee gemaakt, tijdens hun eigen basisschooltijd of de basisschooltijd van hun (klein-)kinderen. ABC staat voor Alle Basisschoolleerlingen Cultuur. Dit netwerk komt drie keer per jaar bijeen om het kunst educatieve aanbod voor een schooljaar vast te leggen. Denk daarbij aan schoolvoorstellingen in De Beun, een jeugdopera in Het Muziektheater van Amsterdam of kleinschalige voorstellingen op school. Omdat de werkgroep dit jaar 25 jaar bestaat en er een reserve is gespaard voor dit jubileum, krijgen de scholen allemaal een extra schoolactiviteit. 

Zoals u wellicht weet zijn er in Heiloo 10 basisscholen en elke school heeft een Interne Cultuur Coördinator (ICC). De 10 ICC’ers vormen samen met Madelon Kooij van de Muziek- en Dansschool Heiloo en Marieke Ooijevaar van de bibliotheek en onder voorzitterschap van Marijke Niele, coördinator ABC-werkgroep Muziek- en Dansschool Heiloo, de ABC-werkgroep.

Voor het schooljaar 2018-2019 staat de discipline dans centraal en krijgen alle leerlingen dansworkshops en dansvoorstellingen. Daarnaast krijgen de leerkrachten ter deskundigheidsbevordering een workshop Moderne Dans van het Nederlands Dans Theater.

Als extra ter ere van het 25-jarig bestaan van de ABC-werkgroep, verzorgt ‘Dans In School’ dit jaar een bijzondere dansdag waarop de hele school een actieve dansworkshop krijgt. Deze dag eindigt met een spetterende presentatie voor publiek! Het is een groot succes, zoals je kunt zien aan de enthousiaste leerlingen op de foto van de Benedictusschool. 

CMK – CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

De gemeente Heiloo doet mee met de landelijke subsidie regeling CMK. De Muziek- en Dansschool Heiloo is door de gemeente hiervoor als penvoerder aangewezen. Het plan ‘Alle leerlingen stralen’ is hiervoor door de Muziek- en Dansschool Heiloo geschreven. Het plan is er vooral op gericht om de scholen een schoolbreed gedragen visie op cultuureducatie te laten ontwikkelen en deze te verankeren in het curriculum van de school. Het middel dat hiervoor wordt ingezet is ‘De CultuurLoper’, een stappenplan voor visievorming op cultuureducatie.

Het streven is ook dat alle 10 de scholen een gecertificeerde ICC’er hebben. Leuk om hierbij te vermelden is dat in juli er drie leerkrachten uit Heiloo met succes de ICC opleiding hebben gevolgd en zich nu dus gecertificeerd ICC’er mogen noemen. Verder wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten in het onderwijs en docenten van de culturele aanbieder.

Mooi is de rol van de gemeente in het CMK plan: de gemeente heeft het financieel mogelijk gemaakt dat er in totaal 8 scholen ‘De CultuurLoper’ kunnen volgen. Heel bijzonder en fijn dat de gemeente dit mogelijk maakt. Het is een mooie positieve impuls ten behoeve van de kunsteducatie voor de kinderen uit Heiloo!

Impuls Muziek

Onderdeel van de CMK is de subsidie Impuls Muziek, speciaal bedoeld voor muziekonderwijs. De Muziek- en Dansschool heeft samen met de Paulusschool een driejarig plan geschreven om het muziekonderwijs op de Paulusschool een flinke impuls geven. Ook levert de Muziek- en Dansschool Heiloo een bijdrage aan het Impuls Muziek traject van de Jan van Rijckenborgh school.