Musical

MUSICAL

Tijdens deze lessen wordt er gezongen, geacteerd en gedanst. Uitgangspunt is een bestaande musical, onder andere: Frozen, The Lion King, Grease. Er wordt toegewerkt naar een korte eindpresentatie. 

Doelgroep vanaf groep 5
Tijdsduur 8 x 45 minuten
Locatie op de school
Periode ma. of wo., in overleg
Aantal leerlingen min, 9 kinderen per groep, max. 8 kinderen 
Tarieven €500 voor cursus, € 55 p. kind