HOORN

De hoorn is een koperen blaasinstrument waarvan de buis is opgerold in de vorm van een cirkel. De totale buislengte van het instrument is ongeveer 3,5 meter. Oorspronkelijk werd de hoorn gebruikt voor het geven van signalen. Zo’n signaalhoorn heeft geen ventielen en bestaat uit een lange opgerolde buis welk op het eind breed uitloopt.

De hoorn die nu in het orkest gebruikt wordt heeft wél ventielen. Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken. Het geluid wordt geproduceerd door het vibreren van de lippen van de speler tegen het trechtervormige mondstuk. Je kan dus door middel van lipspanning en luchtsnelheid ook andere tonen produceren.

De totale buislengte van de hoorn is wel zo'n 3,5 meter.

De hoorn vervult een belangrijke rol in het symfonieorkest. Hierin spelen twee tot soms wel zes hoornisten mee die zijn onderverdeeld in paren. Zo spelen de eerste, derde en vijfde hoornist de hoge partijen, en de tweede, vierde en zesde de lage partijen. Ook in het harmonieorkest en de fanfare vervult de hoorn een belangrijke functie.

Inschrijven is het hele jaar mogelijk. Als er nog plaats is, kan er ook gedurende het schooljaar worden gestart.

Hoorn muzieklessen Muziek- en Dansschool Heiloo
Leeftijd: vanaf 8 jaar
Lesdag: woensdag
Lestijd: in overleg met docent
Aantal lessen: volledig lesjaar
Docenten:
Tarieven en lesvormen: zie overzicht