HAFABRA

Cursus: lessen voor blazers en slagwerkers.

Doelgroep: leden van plaatselijke harmonie- en fanfaregezelschappen kunnen gedurende 4 a 5 jaar lessen volgen. Deze lessen worden altijd in groepsverband gegeven.

 

Adressen muziekverenigingen: 

 

Code: HAF

Theorielessen en gehoortrainingen: de HaFa leerlingen worden in een cursus van ca. 13 lessen voorbereid op het examen.

Examen: wanneer leerlingen het vereiste niveau hebben bereikt, nemen zij deel aan de door de Inspectie van het Onderwijs en Cultuureducatie erkende HaFa-examens. Deze worden op school door de eigen leraar afgenomen, onder toezicht van een rijksgecommitteerde.

Lesdag: vanaf januari, lesdag nader te bepalen
Aantal lessen: 13x
Docenten: Simon Boerke
Tarieven en lesvormen: zie overzicht