COVID-19 afspraken

Afspraken voor lessen en cursussen in tijden van Corona
Ten tijde van Corona zijn de RIVM-richtlijnen en Rijksaanwijzingen leidend en daarop aansluitende gemeentelijke verordeningen. Als Muziek- en Dansschool Heiloo volgen we deze aanwijzingen en handelen we hiernaar.

De minister van VWS heeft 10 februari 2022 een nieuwe ministeriële regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze regeling zijn maatregelen vastgelegd, die vanaf vrijdag 18 februari kunnen gaan gelden. Het kabinet is daarbij voornemens om meer ruimte te geven aan de samenleving, onder andere door ruimere sluitingstijden en het ophogen van het maximum aantal mensen in publieke ruimtes als theaters, bioscopen en horecagelegenheden.

Dat betekent ook voor de Muziek- en Dansschool Heiloo GOED NIEUWS. Per 18 februari is een mondkapje dragen niet meer verplicht en de QR plicht vervalt per 25 fabruari. Na de voorjaarsvakantie is alles dus weer bij het oude. U hoeft ook niet meer buiten te wachten, ouders zijn welkom en de koffie & thee tafel weer toegankelijk voor iedereen.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen voor onze branche, zie de website van de rijksoverheid.