Verhindering lessen

Bij verhindering van een leerling door ziekte of anderszins ontvangen wij graag tijdig bericht hierover. Dit kan van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur bij de administratie. De les vervalt helaas en kan niet worden ingehaald.

Bij verhindering van een docent wegens ziekte of anderszins noodzakelijke afwezigheid worden de leerlingen hiervan per mail op de hoogte gesteld. Daarnaast komt er een bericht op het informatiebord in de hal bij de entree. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij een langere ziekteperiode zorgt Muziek- & Dansschool Heiloo voor een docent die deze lessen waarneemt. Als door ziekte van de docent meerdere keren in het cursusjaar lessen vervallen, kunt u een verzoek indienen voor teruggave van lesgeld vanaf de derde keer dat er géén les gegeven is.

Bij afwezigheid van de docent: Docenten geven niet alleen les, maar zijn ook vaak actief als uitvoerend musicus. Het kan daarom voorkomen dat een docent de les moet verzetten. Dat kan lastig zijn, maar wij vinden het belangrijk dat de docent betrokken blijft bij uitvoeringen of studiowerk, daar hebben de leerlingen ook hun voordeel van. Eventueel gemiste lessen worden altijd ingehaald.