Lessen & benodigdheden

AANSCHAF MUZIEKINSTRUMENT
Muziekinstrumenten worden door de leerlingen in overleg met de docent zelf aangeschaft.

LESMATERIAAL
Behalve het instrument heeft de leerling voor de lessen een schrift of multomap nodig, waarin de docent (onder meer) de huiswerkopdrachten noteert. Daarnaast wordt in overleg met de docent lesmateriaal aangeschaft voor rekening van de leerling. Ook aan het verstrekken van kopieën zijn (de werkelijke) kosten verbonden.

LESVOORBEREIDING
Ter voorbereiding van de les wordt van de leerling verwacht dat hij/zij regelmatig, bij voorkeur dagelijks, studeert/oefent. In het begin kan het beste twee keer daags een kwartier aan oefening worden besteed. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind(eren) helpen en stimuleren bij de muziek- en/of danslessen.