Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Afhankelijk van uw klacht kunt u terecht bij de betreffende docent, bij de directeur of bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo.

Voor klachten omtrent ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten kunt u contact opnemen met de directeur of met de aan de school verbonden vertrouwenspersoon/ contactpersoon Lenie Willers, telefoonnummer 072-5338317 .