Gegevens leerling

Voor- en achternaam:

Geslacht:
manvrouw

Geboortedatum (jjjj-mm-dd):

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijven voor cursus(sen)

Cursus 1:

Cursus 2:

------------------------------------------------------------------------------------------------

De rekeningen kunnen gestuurd worden aan:

Voorletters en achternaam:

DhrMevr

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoon:

IBAN nummer:

E-mail:

Betaling
Het is mogelijk jaarcursussen met automatische incasso te betalen. Het lesgeld wordt dan in maximaal 10 gelijke
delen van uw (hierboven ingevulde) rekening afgeschreven. De afschrijvingen vinden plaats in de
maanden september t/m juni. U dient hieronder aan te geven hoe u wenst te betalen.
Ondergetekende:
wenst automatische incasso in 10 termijnen (vanaf september t/m juni, alleen in geval van jaarcursussen).
wenst automatisch te betalen in 1 keer per incasso.
wenst te betalen in 1 keer per bank.

Bevestiging van uw inschrijving

Ik heb alle gegevens naar juistheid ingevuld en ga akkoord met de algemene voorwaarden van de Muziek- en Dansschool Heiloo.

Hebt u nog een opmerking of vraag?

Anti-spam (tik onderstaande code over)


captcha