Hoorn

De hoorn is een koperen blaasinstrument waarvan de buis is opgerold in de vorm van een cirkel. De totale buislengte van het instrument is ongeveer drie en een halve meter. Oorspronkelijk werd de hoorn gebruikt voor het geven van signalen. Zo’n signaalhoorn heeft geen ventielen en bestaat uit een lange opgerolde buis welk op het eind breed uitloopt.
De hoorn die nu in het orkest gebruikt wordt heeft wél ventielen. Door het indrukken of loslaten van ventielen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken.
Het geluid wordt geproduceerd door het vibreren van de lippen van de speler tegen het trechtervormige mondstuk. Je kan dus door middel van lipspanning  en luchtsnelheid ook andere tonen produceren.

Genres
De hoorn vervult een belangrijke rol in het symfonie orkest, hierin spelen twee tot soms wel zes hoornisten mee die zijn onderverdeeld in paren. Zo spelen de eerste, derde en vijfde hoornist de hoge partijen, en de tweede, vierde en zesde de lage partijen. Ook in het harmonie orkest en de fanfare vervult de hoorn een belangrijke functie.

Inschrijven is het hele jaar mogelijk. Als er nog plaats is, kan er ook gedurende het schooljaar worden gestart.

 

Leeftijd: Vanaf ongeveer 8 à 9 jaar
Lesdag: Woensdag
Lestijd: In overleg met de docent
Kosten Hoorn: Het is meestal wel mogelijk om via een harmonievereniging of fanfare een instrument te lenen. Als je een eigen hoorn wilt aanschaffen, dan zal de docent je graag adviseren.
Docent: Christiaan Poel
Lestarief: Klik hier voor de Tarieven pagina