Disclaimer

De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij (Muziek en Dansschool Heiloo) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Portretrecht
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

De Muziek- en Dansschool Heiloo maakt regelmatig foto’s en filmfragmenten van diverse activiteiten die gebruikt kunnen worden in onze promotiemedia.  Het publiceren van foto’s en filmpjes doen we uiteraard met de uiterste zorg; er is immers veel wildgroei op het Internet en vele mensen in het publiek publiceren filmpjes op het internet. Wij zorgen er bij ons beeldmateriaal voor dat wij mooie fragmenten selecteren uit ons materiaal. Als u niet wilt dat wij foto’s publiceren waar u of uw kind op staat afgebeeld of filmpjes waarin u of uw kind te zien is, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Gehoorbescherming
Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt of verblijft binnen de Muziek en Dansschool Heiloo. Als gevolg daarvan isde Muziek en Dansschool Heiloo niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnende Muziek en Dansschool Heiloo.